FRAGTFRIMÆRKER Prøveside


Mærker, der bruges til betaling af fragt for pakker og større genstande, transporteret med jernbaner, rutebil- og dampskibsselskaber o.lign. Mærkerne kan være påklæbet selve genstanden, dens emballage, en manille seddel, et fragtbrev eller en følgeseddel.

Hjemmeside indeholder rettelser og tilføjelser til klubbens ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” (2012) og ”Katalog over Danmarks Færgefrimærker (2023)”.

Under arbejdet med katalogerne er vi stødt på mange andre fragtfrimærker fra mange andre selskaber og ruter, som kun i meget ringe omfang har været registreret. Materialet er meget spredt og sjældent uden baggrundsoplysninger mv., hvorfor vi har opgivet at lave et egentligt katalog, men udgiver i stedet mærkerne på DFBK.DK.

OPDAGER DU NYE MÆRKER ELLER MANGLENDE OPLYSNINGER, BLIVER VI MEGET GLADE FOR EN TILBAGEMELDING.


SENESTE NYT


Frimærke halløj

Nye mærker ankommet
se DFBK.DK